Viete, ako správne vykať?

Vykajú si alebo si tykajú?

Poviete si, čo je to za banálnu otázku. Ale viete správne používať vykanie?

Najmä v pracovnej komunikácii často používame vykanie, ktoré je prejavom rešpektu, taktu, spoločenského a profesijného dištancu. Vykanie podľa Slovníka slovenského jazyka je spôsob oslovovania tvarom druhej osoby množného čísla. Čo to znamená?

Ako vykať, keď ste so šéfom v kancelárii

Predstavte si situáciu, keď šéf v kancelárii požiada svoju sekretárku, aby zatvorila okno. Vykajú si.

„Zatvorila by ste, prosím vás, okno?“

Je „zatvorila by ste“ druhá osoba množného čísla? Nie je. „Zatvorila“ je tretia osoba jednotného čísla a „by ste“ sa vzťahuje na spomínanú druhú osobu množného čísla. Ako má správne znieť vykanie?

„Zatvorili by ste, prosím vás, okno?“

Ak by si šéf so svojou sekretárkou tykal, povedal by to takto:

„Zatvorila by si, prosím ťa, okno?“

Vykanie v modernej komunikácii

Mnoho ľudí nevie, ako správne vykať.  Foto: Unsplash_Alejandro Escaminna

Vykanie v každodenných situáciách

Rovnako to platí aj pri ďalších situáciách, ktoré sa dejú prakticky každodenne.

Nesprávne:        Zatelefonovala by ste kolegovi…

Vykanie:             Zatelefonovali by ste kolegovi…“

Tykanie:              „Zatelefonovala by si kolegovi…“

 

Nesprávne:        Podal by ste mi spis…

Vykanie:              Podali by ste mi spis…“

Tykanie:              Podal by si mi spis…“

 

Nesprávne:        Pán doktor, prečítal ste si…

Vykanie:              Pán doktor, prečítali ste si…“

Tykanie:              Pán doktor, prečítal si si…“

 

Nesprávne:        Vydala ste mi nesprávne…

Vykanie:              „Vydali ste mi nesprávne…“

Tykanie:               Vydala si mi nesprávne…“

 

Nesprávne:        Urobila ste chybu…

Vykanie:              Urobili ste chybu…“

Tykanie:               Urobila si chybu…“

 

Situácií, v ktorých používame nesprávnu (nespisovnú) formu vykania, je veľa. Či ide o bežnú komunikáciu v obchode, na pošte, u lekára, medzi susedmi, s ktorými si vykáme, alebo používame gramaticky nesprávnu formu v biznis komunikácii, pri rokovaniach s obchodnými partnermi alebo na pracovných stretnutiach. Vyvarujte sa takýchto drobných omylov a získate si väčší rešpekt svojho okolia.

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám