Prečo sa ženské priezviská končia -ová?

Aj ty si sa niekedy zamyslel nad tým, prečo majú ženské priezviská príponu -ová? A počas bezsennej noci si premýšľal, či môžeš pridať príponu –ová aj k cudzím ženským priezviskám, keď im tým vlastne meníš meno? Aj my máme podobné bezsenné noci, preto sme sa rozhodli vám to vysvetliť. 

Všeobecne platí, že v slovenčine sa od mužských priezvisk, ktoré majú podobu podstatného mena, tvoria ženské priezviská pomocou prípony -ová (Kováč – Kováčová, Kohút – Kohútová). Od mužských priezvisk, ktoré majú podobu prídavných mien, sa ženské priezviská tvoria ako prídavné mená ženského rodu pomocou prípon -á, -a, -ia (Pekný – Pekná, Rýchly – Rýchla, Turčiansky – Turčianska, Starší – Staršia).

Jazykovedci a slovenčinári volajú pripájanie –ová k ženským priezviskám prechyľovanie, spôsob, ktorým sa v slovanských jazykoch tvoria ženské priezviská. V hovorovej slovenčine a v nárečiach sa používajú aj iné prechyľovacie prípony, napríklad na strednom Slovensku sú to prípony -ka, -ovka (Kováčka, Kupcovka), na východnom Slovensku -uľa, -aňa, -icha (Blažkuľa, Jackaňa, Bačicha) a na západnom Slovensku -ena (Kujčena).

Novinári píšu o političkách, ktorých priezviská sa bežne prechyľujú: Angela Merkelová, Marine Le Penová, ale napríklad v prípade čínskych mien sme sa nestretli s prechyľovaním: vedkyňa Li-Meng Jen, speváčka Čou Süan (kto?:-P)). Nie je to holubník?

Ako na to v praxi

Cudzie ženské priezviská sa nemusia prechyľovať vždy. Väčšinou sa prípona nepridáva v textoch, kde sa používajú iba v nominatíve, ako napr. mená umelkýň na plagátoch alebo mená autoriek v citáciách a bibliografických údajoch, ktoré sa uvádzajú v takej podobe ako v publikáciách, na ktoré sa odkazuje. Neprechyľujú sa ani v úradných prekladoch z cudzieho jazyka.

Ak však potrebuješ cudzie ženské priezviská v rozličných pádoch začleniť do súvislého textu (napríklad v tvojej záverečnej práci), pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať. To by ale nebola slovenčina, keby nemala aj výnimky. Tie nastávajú vtedy, ak ide o ženské priezvisko, ktoré je aj v slovenčine zaužívané v pôvodnej podobe (Agatha Christie, Edith Piaf).

Tu je malý sumár, ako sa tvoria ženské priezviská

  • Od mužských priezvisk zakončených na spoluhlásku sa ženské priezviská tvoria príponou –ová: Fischer – Fischerová, Szücs – Szücsová, Hadid – Hadidová.
  • Od mužských priezvisk zakončených na samohlásky -a, -o sa ženské priezviská tvoria príponou –ová, pričom koncová samohláska sa vynecháva: Bulla – Bullová, Szanto – Szantová, Korolenko – Korolenková, Kuzmina – Kuzminová.
  • Od mužských priezvisk zakončených na samohlásky e, é, ä, ó, ö, u, ú, ü, z, i sa ženské priezviská tvoria príponou –ová k celému mužskému priezvisku: Gerö – Geröová, Szabó – Szabóová, Laššu – Laššuová, Révai – Révaiová.
  • Od mužských priezvisk anglického a francúzskeho pôvodu zakončených na –e: Stone – Stonová, Wilde – Wildová; pri zakončení na –ce, -ge, -che: Lagrange – Lagrangeová.
  • Pri priezviskách slovanského pôvodu zakončených na –ev, -ov sa pridáva –ová k celému priezvisku: Malcev – Malcevová, Paľov – Paľovová. Podobne sa prípona –ová dáva aj v prípade Purkyně – Purkyňová, Homole – Homolová, Krajčí – Krajčíová, Kočí – Kočíová.
  • Od slovanských priezvisk typu Radecki – Radecká, Nikitinkij – Nikitinská. Skloňujeme ich rovnako ako slovenské ženské priezviská zakončené na –ová, resp. –á.
  • Pri českých priezviskách zakončených na sa väčšinou nepridáva –ová, a teda zastávajú nesklonné (s Petrou Janů, od Blanky Paulů). Podobne bez -ová môžu byť priezviská napr. známych umelkýň použité hlavne v nominatíve: Grace Kelly, Claudia Cardinale, Sophia Loren.

Slovenské chuťovky -ová

  • Pýtaš sa, prečo Marcel Merčiak k priezvisku biatlonistky Anastasyie Kuzminy pridáva ešte aj slovenskú príponu -ová (Kuzminová)? Vôbec to nie je potrebné, keďže aj ruské priezvisko je v slovenčine sklonné.
  • Pavlova torta alebo Pavlovova torta? Rovno ti odpovieme, že to je Pavlovovej torta:-P Prečo? Žena, podľa ktorej je tento dezert pomenovaný, sa volá Anna Pavlovna Pavlovová. Keďže ide o privlastňovanie, tak je to spisovne jednoznačne Pavlovovej torta.
  • Prechyľovanie mena známej spisovateľky Danielle Steelovej už nenájdete. Podľa licenčných zmlúv majú vydavateľstvá majú zákaz prechyľovať jej priezvisko a musia používať len verziu Steel.

Krátky exkurz do histórie prechyľovania (1 minúta čítania :-P)

Prechyľovanie sa začalo vyvíjať už od 13. storočia. Pôvodne totiž ženy nemali priezviská tak ako dnes, pomenovanie slúžilo len ako vyjadrenie privlastňovacieho vzťahu. Spočiatku mali podobu prídavného mena, a teda z pani miestneho Kováča – Kováčova žena – sa neskôr stala pani Kováčová. Samozrejme, prídavné mená nepredstavovali vlastníctvo, ale príbuzenský alebo manželský vzťah.

 Najstaršie písomné doklady prechyľovania priezvisk pochádzajú zo Žilinskej mestskej knihy z roku 1454.

Prípony -ová tak pomohli presnejšej identifikácii osoby a slúžili hlavne na administratívne účely. Keď si niekedy nabudúce všimnete na náhrobných kameňoch neprechýlené ženské priezviská, nejde o žiadny pokrok doby, ale vplyv uhorskej administratívy z 19. storočia. Neskôr sa v našom štáte naďalej pokračovalo so ženskými priezviskami na -ova a dnes už sa (chvalabohu) nepociťuje žiadny privlastňovací vzťah, čo sa zvýraznilo aj písaním ženských priezvisk s dlhým á v prípone -ová, ktoré sa ustálilo na začiatku 20. storočia.

V dobe, keď každý môže mať svoju internetovú prezývku alebo pseudonym, je už, samozrejme, možné používať aj neprechýlené ženské priezvisko. Upravuje to aj naša legislatíva. „Ak má občianka Slovenskej republiky zapísané v matrike priezvisko v neprechýlenej podobe, táto podoba je záväzná v úradnom styku pri vydávaní dokladov, diplomov a pod., ale ostatní používatelia slovenského jazyka môžu aj takéto priezviská v komunikácii prechyľovať a skloňovať (a väčšinou to aj robia), ak im to káže ich jazykový cit,“ hovoria jazykovedci.

Ako citovať v tvojej bakalárke, diplomovke či inej práci? Skús takto

Čo sa týka citácií v rôznych odborných prácach, tak JÚĽŠ hovorí toto: „V dizertačnej práci písanej po slovensky odporúčame cudzie ženské priezviská vo vete prechyľovať a v zátvorkách pri odkazoch na literatúru ich možno uviesť aj v neprechýlenej podobe, napr. podľa Bohnerovej je najdôležitejšie určiť stupeň poškodenia (Bohner, 2002). V bibliografických údajoch sa mená a priezviská uvádzajú v takej podobe, ako sú uvedené v publikáciách, na ktoré odkazujete.“

Aká téma by ťa zaujímala? Daj nám vedieť!

O autorke: Miroslava Ryšková
zakladateľka profilu @viete_po_slovensky

Vyštudovaná učiteľka slovenčiny a dejepisu sa roky venovala práci v médiách, dnes je copywriterka a PR manažérka. Počas pandémie založila vzdelávací instagramový profil @viete_po_slovensky, aby Slovákov hravou formou učila spisovnú slovenčinu. Publikuje vlastné brožúry o slovenčine a e-booky venované témam PR a copywriterskej praxi.

 

Jazyková pomoc s formálnou komunikáciou

Foto: CoWomen on Unsplash

Zdroje blogu: JÚĽŠ, Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka 2003, Časté chyby (nielen) v práci, kol. autorov, https://docplayer.pl/83596787-Veda-vydavatelstvo-slovenskej-akademie-vied.html

 

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám