PR články, tvorba textov a tlačových správ

Tvorba textov na objednávku je určená všetkým, ktorým záleží na kvalitnom a pútavom textovom obsahu. Na základe vašich požiadaviek pripravíme PR články z rozličných oblastí a prispôsobíme štýl písania terminológii vašej oblasti a cieľovému umiestneniu textu.

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis pri návrhoch a príprave textov.

Stačí nás jednoducho kontaktovať a povedať váš zámer – potrebujete text do interného časopisu, PR článok do magazínu, s ktorým máte dohodnutú spoluprácu, SEO článok, blogový príspevok na váš web, pripraviť tlačovú správu na uverejnenie do médií, alebo je vaším zámerom nová webová stránka a chcete obsah ušitý na mieru, ktorý bude reprezentatívny a zároveň jazykovo korektný.

Potreba textov je rôzna, tematické okruhy sa líšia, každý dokument vyžaduje inú štylistiku.

Copywriting (tvorba a písanie textov)

Copywriting je kreatívna tvorba textov, ktorá zodpovedá požiadavkám zadávateľa a je produkovaná v súlade s pravidlami slovenského jazyka. Do rúk sa vám dostane jazykovo a štylisticky uhladený text, ktorý možno použiť na uverejnenie do médií aj pre interné potreby spoločnosti.

Písanie PR článkov a SEO obsahu

Môžete sa na nás spoľahnúť, že PR články a SEO články splnia vaše základné obsahové požiadavky. Odkomunikujeme vašu službu alebo produkt podľa vašich predstáv, nenútene, s aktuálnym pohľadom, vo forme, v akej si to PR a SEO priestor vyžadujú. Nezabudneme na bezchybnú gramatiku a správnu štylizáciu textov.

Nie je nám cudzia ani tvorba odborných článkov, no takéto texty si vyžadujú samoštúdium alebo konzultácie s odborníkmi, preto sú časovo náročnejšie.

PR článok môže mať rozličný rozsah, pričom štylistiku článku prispôsobujeme koncovému čitateľovi. Pripravujeme texty z rozličných oblastí a pre klientov píšeme PR články pre lifestylové médiá, aj ekonomické tituly.  Pri príprave textov dbáme na kvalitný nadpis a výstižný perex, ktorý čitateľov zaujme. Štruktúra článku potom obsahuje všetky zaujímavé informácie k téme.

Tvorba tlačových správ

Písanie tlačových správ je ďalšou zo základných služieb, ktoré poskytujeme. Tvorba tlačových správ zahŕňa pravidelnú komunikáciu a expresné dodávky v prípade horúcich tém a noviniek. Predmet tlačovej správy vašej spoločnosti spracujeme na jednu normovanú stranu vo formáte, ktorý môžete rovno preposlať do vytipovaných médií.

Tlačová správa odpovedá na všetky základné otázky Kto, Čo, Kedy, Kde, Prečo. Pri príprave tlačových správ sme v úzkom kontakte s klientom, aby sme v texte odkomunikovali všetky potrebné informácie, a zároveň napísali dokument rýchlo a bez ďalších nutných rozsiahlych opráv. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v mediálnej oblasti sme schopní vytvoriť tlačovú správu tak, aby ste ju mohli rovno preposlať novinárom.

Do dokumentu tlačovej správy okrem textu vkladáme vaše logo a kontaktné údaje. Vždy využívame citácie predstaviteľov spoločnosti či fundovaných odborníkov k danej téme. Tlačové správy uverejnené v novinách, magazínoch a webových portáloch, ako aj PR články v magazínoch, firemných časopisoch a na blogoch sú jednou z ciest kvalitného PR.

Tvorba textov pre weby

Naša spoločnosť vám vytvorí texty na web. Pre webstránky, ktoré práve vznikli, aj tie, ktoré potrebujú textový refresh. Písanie webového obsahu prispôsobujeme zameraniu webu, zároveň píšeme s ohľadom na kľúčové slová a potreby vyhľadávania vašej webstránky na internete.

Čo budeme od vás potrebovať?

Najlepšie je dohodnúť sa s nami na konkrétnych požiadavkách, aké by mal váš text obsahovať. Oceníme, ak nám poviete aspoň zopár základných bodov, ktoré sa musia v texte objaviť. Pri písaní využívame konkrétne podklady od klientov, aby pripravené texty spĺňali ich požiadavky na obsah aj formu. Je výhodou špecifikovať aj skupinu čitateľov, pre ktorých sa texty píšu, aby naši copywriteri vedeli prispôsobiť štýl písania článku a efektívne odkomunikovať vaše posolstvo.

Medzi našich klientov patria drobní podnikatelia, veľké spoločnosti aj PR agentúry.

Výhody, ktoré získate

Využitím našich textových a jazykových služieb získate okrem iného:

  • Texty pripravené v zmysle pravidiel slovenskej gramatiky a pravopisu, no predovšetkým s ohľadom na kľúčové slová a long tailové frázy.
  • Istotu, že články budú aktuálne. Pri písaní vyhľadávame prieskumy, štúdie a iné zaujímavé štatistiky, ktoré pritiahnu pozornosť čitateľov.
  • Texty, ktoré majú obsah, aký požadujete.
  • Rozsah, ktorý si sami navrhnete.
  • Spoluprácu s profesionálmi.

 

S pani Ryškovou sa mi pracovalo fantasticky, vystupovala profesionálne a som maximálne spokojná. Je vidieť, že to čo robí, robí s láskou a ide to priamo z nej. Spoločná editácia článkov mi veľa dala. Vďaka nej som si našla správny postup alebo proces ako by som mala postupovať pri písaní článkov. Motivovali ma aj spoločné mentoringy a vidím na sebe pokrok pri tvorbe textov. Už teraz sa teším na ďalšie naše stretnutia. 🙂

Ottingerová Lenka, Inštitút stresu

Takto môže vyzerať váš PR článok – ako príklad uvádzame článok pre lifestyle magazín pre športovú značku Athleeya. Miesto tvrdých predajných argumentov sme zvolili rozhovor s ambasádorkou značky, v ktorom sme nenásilne komunikovali brand. Presvedčte sa.

Táto miss ti poradí, ako byť šik, aj keď športuješ

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám