Trúfneš si na túto písomku zo slovenčiny?

Cez náš instagramový profil @viete_po_slovensky ste sa nám naposledy postažovali, že problém vám robia čiarky či písanie i/y. Tak si dajme takú krátku „písomku“:-)

1. Vyber vetu, v ktorej sú všetky členy gramaticky správne:
2. Vyber tvar v genitíve jednotného čísla:
3. Označ vetu so správnym pravopisom:
4. Ktorá číslovka je vo vete napísaná správne?
5. V ktorej vete sú všetky čiarky správne?
6. Označ odpoveď s gramaticky správnym tvarom nominatívu množného čísla:
7. Ktoré výrazy sú gramaticky bezchybné?
8. Vyber hyponymum:
9. Vysvetli význam slova persifláž:
10. Označ odpoveď so slabikotvornými spoluhláskami:
Meno
Tvoj email
Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám