Trúfneš si na túto písomku zo slovenčiny?

Cez náš instagramový profil @viete_po_slovensky ste sa nám naposledy postažovali, že problém vám robia čiarky či písanie i/y. Tak si dajme takú krátku „písomku“:-)

1. 
Vyber vetu, v ktorej sú všetky členy gramaticky správne:

2. 
Vyber tvar v genitíve jednotného čísla:

3. 
Označ vetu so správnym pravopisom:

4. 
Ktorá číslovka je vo vete napísaná správne?

5. 
V ktorej vete sú všetky čiarky správne?

6. 
Označ odpoveď s gramaticky správnym tvarom nominatívu množného čísla:

7. 
Ktoré výrazy sú gramaticky bezchybné?

8. 
Vyber hyponymum:

9. 
Vysvetli význam slova persifláž:

10. 
Označ odpoveď so slabikotvornými spoluhláskami:

Opíšte text z obrázka

Meno
Tvoj email
Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám