Viete po slovensky? Euro

Od 1. januára 2009 platíme na Slovensku eurom, no ešte aj dnes sa stretneme s momentom, keď váhame, či ho písať s veľkým alebo malým písmenom a ako ho správne skloňovať.  V nasledujúcom prehľade vás vyvedieme z pochybností pri písaní tohto výrazu.

 

Aj keď v niektorých jazykoch píšeme euro s veľkým e, v slovenčine zaraďujeme toto slovo medzi všeobecné podstatné mená, nie vlastné, a preto ho píšeme s malým e na začiatku. Podľa slovenského pravopisu však platí, že slovo euro môžeme písať aj takto:

  • euro – názov meny, všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto,
  • – znak názvu meny, tento zápis je ekvivalentný preSk,
  • EUR – kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217, tento tvar je ekvivalentný pre zápis

Ak napíšete v bežnej alebo formálnej komunikácii 5 eur, 5 € či 5 EUR, je to správne.

 

Slovo euro skloňujeme podľa vzoru mesto.

Viete po slovensky? Euro

Spisovné rady, ktoré využijete pri každodennej komunikácií

                                                               singulár                               plurál

Nominatív (kto, čo)                               euro                                       eurá

Genitív (koho, čoho)                              eura                                       eur

Datív (komu, čomu)                              euru                                        eurám

Akuzatív (koho, čo)                                euro                                        eurá

Lokál (o kom, o čom)                             eure                                       eurách

Inštrumentál (s kým, s čím)                  eurom                                    eurami

 

Ako písať euro v praxi:

  • jedno euro
  • dve eurá
  • päť eur
  • sto eur
Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám