Diplomové práce môžete nechať skontrolovať

Tri dievčatá oblečené v talári oslavujú ukončenie štátnej skúšky.

Záverečné práce, diplomové a bakalárske práce a ich formálna prezentácia sú dôležité. Mali by ste sa prezentovať obsahovo, aj gramaticky a štylisticky správne. Záverečná práca je súhrnom vašich vedomostí, ktoré ste nadobudli počas dlhých a niekedy vyčerpávajúcich rokov, a tak sa pokúste dotiahnuť svoje snaženie i prostredníctvom jej kvalitnej formy a obsahu do toho najúspešnejšieho konca.

Vo všeobecnosti platí, že štyri oči vidia viac, a tak určite nebude na škodu, ak pred publikovaním odovzdáte dielo osobe zodpovednej za jazykové korektúry. Tie pomáhajú minimalizovať drobné nedostatky a chyby vo vašom texte, ktoré vaše oko prehliada.

Korektúra je jedna z ciest

Nie každý má vo svojom okolí kamarátku, ktorá je #grammarnazi. Práce písané vo Worde vám podčiarkujú nesprávne tvary, opakujúce sa výrazy, niekedy si však človek ani nevšimne, že má zle nastavený jazyk dokumentu a katastrofa je na svete.
Jazyková korektúra online je, ako všetky online služby, dostupná kedykoľvek a kdekoľvek, čo ocenia najmä tí, ktorí píšu práce na poslednú chvíľu. Prácu nemusíte tlačiť, ani nikam nosiť, dnešný svet umožňuje vyriešiť všetko rýchlo, jednoducho a z pohodlia domova.

Ďalšie informácie o jazykovej a štylistickej korektúre textu.

Každý autor je rád, ak publikum vníma jeho text po obsahovej stránke a nesústredí sa na počítanie gramatických chýb. Tie vedia vo vysokej koncentrácii odradiť i tých najtolerantnejších čitateľov.

Nie je lenivosťou ani prepychom nechať si poradiť od iných a dať svojej práci tú poslednú – možno práve chýbajúcu bodku, čiarku alebo otáznik. Vysoká jazyková úroveň, odborný, avšak prehľadný a zrozumiteľný text sú nevyhnutnosťou a známkou profesionality. Ruka v ruke so zaujímavým, dobre spracovaným obsahom sú prísľubom kvalitne odvedenej  a dobre ohodnotenej práce.

Nevyhnutnou súčasťou bakalárskej práce je i gramatika

Prvým vážnym odborným a záverečným dielom počas štúdia je bakalárska práca. Zoznamovanie sa s pravidlami jej písania, používanie a citovanie literatúry, formovaním jej štruktúry, to všetko je nové a vyžaduje trpezlivosť a dostatok času. Gramatická korektúra bakalárskej práce je rovnako dôležitá ako grafická úprava či obsahová stránka. Aby vám nespôsobovala bolesti hlavy, často pomôže nezaujatý pohľad zvonka. Korektor nemá citový vzťah k vašej téme, slová, ktoré sú vaše obľúbené, avšak nevhodné, vie eliminovať a „vyčistí“ vám text do najlepšej možnej podoby.

Slovenčina môže zmeniť známku vašej záverečnej práce

Diplomová práca alebo je odborným výstupom vášho štúdia a jej obhajoba je väčšinou jednou z podmienok na získanie titulu. Má spravidla aspoň 50 – 90 strán, a teda i vysokú pravdepodobnosť chýbajúceho diakritického znamienka, nevhodného slovosledu či nesprávneho skloňovania. Veľa študentov si po dopísaní celej záverečnej práce daný text ani neprečíta, a preto sa v prácach neraz objavujú gramatické a štylistické chyby. Stáva sa, že študenti majú „šťastie“ a počas obhajoby pri prezeraní práce členovia komisie narazia práve na nesprávny pravopis v diplomových či bakalárskych prácach, ktorý následne študentom vyhadzujú na oči. Je vhodné preto byť predvídavý, vyvarovať sa podobným situáciám a radšej zveriť výsledné dielo do rúk odborníkovi, ktorý text dôkladne skontroluje.

 

Študenti v talároch pri západe slnka.

Gramatika môže ovplyvniť vašu známku na štátnej skúške, radšej ju nepodceňujte.

Cudzie slová sú v odborných textoch samozrejmosťou  

Cudzie slová a prevzaté termíny sú samostatnou kapitolou. Vyvarujte sa najmä nesprávnemu používaniu cudzích výrazov. Naštudujte si presný význam slov prostredníctvom online slovníkov alebo sa poraďte s odborníkmi.

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám