Zvládneš napísať monitor zo slovenčiny?

Predstav si, že ťa čaká monitor zo slovenčiny. Inšpirovali sme sa otázkami z cvičných testov, tak sa predveď:-)

1. 
Ako sa volá autor slovenskej hymny?

2. 
Vyberte spisovný výraz:

3. 
Označte odpoveď so štylistickou/gramatickou chybou:

4. 
Ktorý z uvedených jazykov nepatrí medzi slovanské?

5. 
Nájdite vetu bez štylistických chýb:

6. 
Ktorý výraz je gramaticky správny?

7. 
Homonymá sú:

8. 
Označte možnosť, v ktorej sa vyskytuje pravopisná chyba:

9. 
V ktorej vete je umiestnená čiarka nesprávne?

10. 
Ktorá veta je správna?

Opíšte text z obrázka

Meno
Tvoj email
Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám