Zvládneš napísať monitor zo slovenčiny?

Predstav si, že ťa čaká monitor zo slovenčiny. Inšpirovali sme sa otázkami z cvičných testov, tak sa predveď:-)

1. Ako sa volá autor slovenskej hymny?
2. Vyberte spisovný výraz:
3. Označte odpoveď so štylistickou/gramatickou chybou:
4. Ktorý z uvedených jazykov nepatrí medzi slovanské?
5. Nájdite vetu bez štylistických chýb:
6. Ktorý výraz je gramaticky správny?
7. Homonymá sú:
8. Označte možnosť, v ktorej sa vyskytuje pravopisná chyba:
9. V ktorej vete je umiestnená čiarka nesprávne?
10. Ktorá veta je správna?
Meno
Tvoj email
Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám