Čo si predstaviť pod službou corporate publishing?

Ste obec, občianske združenie, nákupné centrum, komunitné centrum, firma a radi by ste komunikovali novinky, správy, najnovšie informácie svojim občanom, partnerom, zamestnancom a podporovateľom? Časopis, noviny či akýsi občasník môžu byť ideálnou voľbou. A my vám takéto tlačoviny vieme zabezpečiť.

Miesto toho, aby ste na vašich PR a marketingových pracovníkov delegovali úlohy, s ktorými nemusia mať vždy skúsenosti, môžete si materiály na internú či externú komunikáciu objednať na kľúč. Od nás dostanete kvalitne spracované texty, pútavú grafiku a servis v podobe poradenstva. V prípade záujmu pre vás zabezpečíme aj výber tlačiarne a samotnú tlač časopisov alebo novín, s dovozom priamo do kancelárie.

Corporate Publishing je služba, ktorá ponúka prípravu zamestnaneckých časopisov, novín, magazínov alebo časopisov pre zákazníkov a obchodných partnerov. V spolupráci s vami pripravíme akúkoľvek formu publikácie, prostredníctvom ktorej odkomunikujete novinky, dôležité informácie, rozhovory s predstaviteľmi spoločnosti, vyhlásite zamestnanecké súťaže a motivujete váš tím k ďalším úspechom.

Texty pre korporátne tlačoviny

Texty do časopisov, novín a magazínov vám pripravíme na mieru.  Články sú spracované podľa vopred dohodnutého rozsahu a podkladov, aby bola zachovaná obsahová pestrosť a komplexnosť.

Profesionálne fotografie

Prostredníctvom externých fotografov pre vás vieme zabezpečiť fotografický materiál, ktorý presne zodpovedá komunikovanej téme, tovaru či službe. Fotografie si môžete zabezpečiť sami, možno už aj nejaké máte. Aby sme nenavyšovali váš rozpočet, ilustračné fotografie môžeme pre vás pohľadať aj vo voľných fotobankách.

Paralelne s prípravou textov a výberom vhodných fotografií pripravuje art director vizuál požadovanej publikácie podľa dohodnutého formátu. Pripravené texty a grafiku vám pripravíme na posúdenie a schválenie. Na konci celého grafického procesu vám pripravíme tlačové dáta, ktoré idú do tlačiarne.

Jazykové a štylistické korektúry

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy časopisov a novín na mieru je jazyková a štylistická korektúra textov.

Alternatívnou službou pre našich klientov je aj zabezpečenie nacenenia tlače a následná tlač. Rozsah nákladu, rozmery publikácie a aj farebnosť tlače si, samozrejme, určujete vy, my vám môžeme na základe našich skúseností poradiť.

Výhody, ktoré u nás získate

Využitím našich korektorských a štylistických služieb získate okrem iného:

  • Profesionálne textové a grafické výstupy.
  • Magazín a interné noviny na kľúč.
  • Obsah, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám.
  • Dizajn zodpovedajúci moderným trendom.
  • Aktuálne témy vo vlastnej publikácii.